top of page

DRIFT OCH UNDERHÅLL

Spara pengar och se över ditt tak

 

En årlig, professionellt utförd tillsyn samt underhåll förlänger livslängden och minskar avsevärt riskerna för akuta och oplanerade åtgärder som ofta kan bli
väldigt kostsamma.

 

Vi erbjuder möjligheten att teckna underhållsavtal till industrier, fastighetsbolag, fastighetsförvaltare, kommuner bostadsrättsföreningar, och landsting. 
Vi har ett stort utbud av avtalstyper helt beroende på vad kunden har för behov som till exempel:

  • Översyn av takets funktioner som tex brandventilatorer, taksäkerhet och avvattning

  • Upprättande av åtgärdsförslag

  • Läckagesök

  • Reparationer

  • Plåtmålningar

  • Snöröjning

  • Besiktningar

  • Renhållning

Välkommen att kontakta oss för en besiktning av ert tak

iStock-1300286881.jpg
bottom of page